Spodbujanje ženskega podjetništva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima še vedno aktiven razpis za spodbujanje ženskega podjetništva in sicer za pridobitev nepovratnih sredstev v višini kar 5000€.
Vse (bodoče) podjetnice, ki ste pridobile vsaj višješolsko izobrazbo, ste brezposelne ampak imate zanimivo poslovno idejo, ste upravičene do enkratne subvencije v višini kar 5000€.
Program spodbujanja ženskega podjetništva vam namreč omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev. Gre za enkratno finančno pomoč za zagon vašega samostojnega posla. Subvencijo lahko pridobite po zaključenem dvomesečnem podjetniškem usposabljanju za vašo dejavnost in sicer na zavodu za zaposlovanje.

 

Do subvencije ste upravičene vse podjetnice, ki izpolnjujete spodnje kriterije:

–     najmanj višja strokovna izobrazba (torej VI. raven izobrazbe ali več)
–     pred podjetniškim usposabljanjem ste bile najmanj 3 mesece prijavljene kot iskalke zaposlitve
–     prejele ste certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju
–     imate zanimivo poslovno idejo in željo za samozaposlitev in samostojno podjetniško pot.

 

Ustrezati pa morate tudi tem kriterijem:

– da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu (na območju RS in za polni delovni čas – oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti)
– da se ne samozaposlite na naslednjih področjih: kmetijstvo, ribištvo, ribogojstvo, premogovništvo.
– da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
– da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
–  da v zadnjih 12 mesecih niste bile samostojne podjetnice posameznice (ali osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost), večinske družbenice gospodarskih družb (torej z lastniškim deležem 50% ali več), direktorice ali poslovodne osebe.

 

Do subvencije je upravičen torej nov poslovni subjekt, če v njem zaposlite oziroma samozaposlite kot:

-direktorica in lastnica ali solastnica v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040 in 112)
– samostojna podjetnica posameznica – s.p. (zavarovalna podlaga 005) ali
–  oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019).

 

Več informacij o vključitvi v usposabljanje lahko najdete pri svojem osebnem svetovalcu pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni in pa na spletnih straneh zavoda – povezava.

 

Vse o ustanovitvi s.p.-ja pa lahko najdete v članku “Ustanovitev s.p. – Vse kar morate vedeti”.

Ustanovitev s.p. – Vse kar morate vedeti

Odločili ste se, da se podate na pot podjetništva ter uresničite svojo idejo. Sicer samo odprtje s.p.-ja ni zapleten in dolgotrajen postopek, a kljub temu zahteva nekaj zbranosti in obveznosti.