Delodajalec je dolžen delavcu povrniti stroškev v zvezi z delom. Med te sodijo tudi potni stroški, bolj poznani kot kilometrina. A v kakšni višini in kdaj se izplačujejo in na kaj morate biti pozorni?

Skladno z zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžen delavcu povrniti stroškev v zvezi z delom. Med te sodijo tudi potni stroški, bolj poznani kot kilometrina. A v kakšni višini in kdaj se izplačujejo in kakšne so razlike med javnim in zasebnim sektorjem?

Najbolj preprosto bi lahko potne stroške razložili in razdelili takole:

  • Prevoz na delo in iz dela; v kolikor delojemalec biva (običajno prebivališče, začasno ali stalno) od kraja opravljanja dejavnosti vsaj 1km, je upravičen do povračila potnih stroškov. V kolikor obstaja možnost javnega prevoza (načeloma mestni avtobus), se mu mesečno povrne strošek vozovnice. V kolikor pa uporaba javnega prevoza ni smiselna (ga zaposleni iz utemeljenih razlogov ne uporablja) se mu povrne strošek prevoza za vsak dopolnjen kilometer od bivališča do kraja opravljanja dejavnosti, povračilo pa se do višine 0,18€ za vsak kilometer ne všteva v davčno osnovo.
  • Prevoz na službenem potovanju ali med delom (npr. do strank), ko delojemalec uporablja svoje vozilo; povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37€ za vsak prevožen kilometer.
  • Prevoz na delo in iz dela v javnem sektorju je določen s kolektivno pogodbo in sicer v višini 8% cene neosvinčenega bencina (95-oktanov) na vsak prevožen kilometer.
Kako pravilno obračunati kilometrino?

Potni stroški morajo biti delavcu povrnjeni na TRR, tudi na plačilni listi mora biti viden obračun vseh povračil. Medtem ko za prevoz na delo ni potrebno izpolnjevati posebne dokumentacije je pa to potrebno storiti za službene poti. Vsi prevozi na službenem potovanju morajo namreč dokumentirani, tako s pravilno izpolnjenimi potnimi nalogi kot dokazili in računi.