Računovodski servis Studio 3b

Vse računovodske storitve na enem mestu.

Zakaj izbrati računovodstvo Studio 3b?

  • v svetu računovodstva smo že 25 let
  • redno se izobražujemo in izpopolnjujemo znanje
  • skrbno sledimo zakonskim spremembam
  • pohvalimo se lahko z konkurenčnimi cenami
  • komuniciramo ažurno preko večih kanalov

Vas zanima več o naših storitvah? Pišite nam, da skupaj preverimo, katere storitve so prave za Vas!


Mali S.P.

Samostojni podjetniki

200 prejetih in izdanih računov letno
Brez vodenja DDV

od 45€ / mesec


Manjše podjetje

Podjetja z enim zaposlenim

DDV zavezanci z do 250 prejetimi in izdanimi računi letno

od 75€ / mesec


Malo podjetje

Podjetja z več zaposlenimi

Podjetja, ki so DDV zavezanci in imajo do 8 zaposlenih

od 150€ / mesec


Večje podjetje

Podjetja z 8+ zaposlenimi

Večja podjetja, ki imajo več kot 10 zaposlenih

od 300€ / mesec

tel: +386 41 509 207
mail: info@studio3b.si

Vodenje glavne knjige

Temeljna poslovna knjiga sistematično prikazuje spremembe v stanju sredstev in obveznosti do virov, prihodke in odhodke. Transparentno vodenje glavne knjige je predpostavka za zdravo poslovanje podjetja. Vodenje glavne knjige se opravlja v primernih računovodskih programih, ki skrbijo za preglednost in varnost podatkov.

Evidentiranje saldakontov

Izraz, za katerega marsikateri novinec v podjetniškem svetu prvič sliši šele ob obisku računovodskega servisa,pomeni vodenje obveznosti in terjatev do kupcev in dobaviteljev. V praksi nam to med drugim pomaga pri pregledu plačanih in neplačanih faktur, pripravljanje UPN (plačilnih nalogov) in podobno.

DDV obračun

Vsako podjetje, ki postane davčni zavezanec (zagotovo postane, če posluje z več kot 50.000€ letnega prometa), je dolžan plačevati davek na dodano vrednost enkrat mesečno ali na četrtletje. V kolikor posameznik ali podjetje tega ne stori, finančna globa. Računovodski servis poskrbi, da DDV ni plačan po nepotrebnem ter da so plačila izvedena pravočasno ter javljena davčnim organom.

Obračun plače

Obračun plače je veliko več, kot nakazilo iz enega na drug transakcijski račun. Pri obračunu moramo upoštevati veliko podatkov, ki vplivajo na končni izračun. Pri plači moramo upoštevati osnovno neto plačo, posebnosti in nagrade določene v pogodni o zaposlitvi, dodatke za prevoz in malico. Računovodstvo mora v imenu podjetja pri vsakem posameznem izračunu plače upoštevati akontacijo dohodnine, plačilo prispevkom ter istočasno slediti hitrim zakonskim spremembam in določilom. Razen te vrste izplačil pa poznamo še avtorske in druge pogodbe, študentsko delo ...

Vodenje osnovnih sredstev

Vse oblike organizacij (podjetja, zavodi, društva, samostojni podjetniki ...) imajo v lasti ali najemu zemljišča, vozila, opremo - osnovna sredstva. Vsa osnovna sredstva se med dolgoročnim poslovanjem obrabijo in istrošijo. V računovodstvu se prav zaradi tega uporablja amortizacija sredstev, s katero vrednosti osnovnih sredstev priznavamo kot strošek poslovanja. Pravilno vodenje registra osnovnih sredstev ima tako vpliv na izkaz uspešnosti poslovanja, istočasno pa daje dejansko sliko o vašem podjetju.

Izdelava zaključnega računa (bilanca)

Zaključni račun (imenovan tudi bilanca stanja) je eden najpomembnejših, če ne prav najbolj pomemben indikator uspešnosti vsakega podjetja. Bilanca nam v aktivni (levi) strani prikaže stanje sredstev, na pasivni (desni) strani pa v enakem znesku obveznosti do virov sredstev. Bilanca stanja nam da bistvene informacije o stanju podjetja na določen dan (ponavadi je to na konec koledarskega leta).

Davčno svetovanje

Če želite uspešno voditi vaše podjetje, morate med drugim tudi poznati pravno zakonodajo. Ta se spreminja tako hitro, da je sami zaradi primarnega dela preprosto ne boste mogli dohajati. Računovodstvo vam pri tem svetuje in poskrbi, da dobite informacije, ki so lahko za uspeh ključnega pomena.